Szegedi Vízmű x Water MiniLab

elfolyó szennyvíz vizsgálata MiniLab mérőműszerrel
2023. július 21. - 2023. december 21.
5
hónap
Időtartam
760
darab
Mérés
12.6 M
Forint
Villamos Energia
11.4 M
Forint
Vegyszer

A Dunacell Kft. szennyvíztisztító telepén pilot projektet végeztünk 2023. szeptember 22. és 2023. november 22. között. A Dunacell részéről a teszt projekt minőségbiztosításáért Eisenberger Dávid telepvezető felelt, míg a Water MiniLab oldaláról Szombathy Péter ügyvezető koordinálta az együttműködést.

A szennyvíztisztító telepek működésének szabályozásában kulcsfontosságú szerepet játszik a tisztított, vagyis a befogadó víztestbe engedett, ún. elfolyó szennyvíz minősége. Egyrészt jogszabályban rögzített határértékeket kell betartaniuk az egyes vízkémiai paraméterekre vonatkozóan, mely jogszabályoknak való nem megfelelés az ellenőrzések során pénzbírságot vonhatnak maguk után. Másrészt a kezelt szennyvíz aktuális vízminősége határozza meg, hogy mennyi vegyszer adagolása szükséges a megfelelő hatásfokú tisztításhoz. A nem optimális, túl nagy mennyiségű vegyszer adagolás egyrészt felesleges extra költséget jelent, másrészt növeli a környezetterhelést is a befogadó víztest szempontjából. A túl kevés vegyszer adagolás határérték túllépéshez, büntetéshez vezethet. A vízminőség folyamatos monitorozása tehát csökkenti a kockázatokat, így az optimális működés alapja.

A Water MiniLab piackutatásai azt mutatják, hogy nemcsak idehaza, de jellemzően külföldön is a leírt folyamatok a legtöbb esetben a bioreaktorok túlzott legőztetéséhez vezetnek a határértékek biztos betartása végett. A szennyvíztelepeken nemcsak túlzott levegőztetés figyelhető meg, de a vegyszeradagolás mennyisége is magasabb a szükségesnél, generálva ezzel fölösleges plusz költséget az üzemeltetőnek. A Dunacell szennyvíztelepe esetében is azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a tisztítási eljárások bizonyos lépései még optimalizálhatóak. A két hónapos tesztprojekt célja a műszer megbízhatóságának bizonyítása és a költségcsökkentési lehetőségek feltárása volt. Emellett fontos sikerkritérium volt, hogy a helyszínen működő laboratóriumot is tehermentesíteni tudjuk megfelelő pontosságú automata mérésekkel.

A projekt során 4 különböző kémiai paraméter (foszfát-foszfor, ammónium-nitrogén, nitrát-nitrogén és oldott KOI) vizsgálatát valósítottuk meg napi rendszerességű mérésekkel. A Water MiniLab automatizált mérőműszerével a 4 különböző paraméter mérése egy darab MiniLab típusú mérőműszerrel valósítható meg. Mivel paraméterenként napi 1 mérést végeztünk ezért összesen az 2 hónap alatt 240 db mérés történt a Dunacell szennyvíztelepén. Mivel a Water MiniLab 4 paraméteres mérőműszere egyszerre 240 mérésre elegendő kémiai reagenst és kellékanyagot képes tárolni, ezért a projekt során nem volt szükség a tálca cseréjére. A MiniLab mérőműszert egy 0,45 mikrométer pórusátmérőjű kerámia membránszűrővel kiegészítve az utolsó eleveniszapos medence végéből is sikerült megbízhatóan, automatikusan mintát venni. A vízben található nagy mennyiségű lignin, ami minden felületen kocsonyás barna bevonatot szokott képezni, nem okozott problémát a mérőműszernek. A mérések pontosságát magas szinten tudtuk tartani annak köszönhetően, hogy nem elektródás vagy átfolyó cellás méréseket alkalmazunk, így a lignin nem tudott a pontosságban kritikus felületeken megtapadni. A műszer nagy előnye, hogy hétvégén és munkaszüneti napokon is tud méréseket végezni, nagyban támogatva az üzemeltetést.

Esettanulmányunk végén szeretnénk arra tényre is rávilágítani, hogy a biztonságos, környezetbarát és hatékony telepüzemeltetés nélkülözhetetlen feltétele az említett paraméterek rendszeres és pontos mérése, így a Water MiniLab mérőműszerei nemcsak a költségcsökkentés végett alkalmazható, hanem kitűnően illeszkedik különböző kapacitású szennyvíztelepek hétköznapi üzemmenetéhez is.

A testimonial-t adó fotója.
Homola Anett
Műszaki Igazgató
Szegedi Vízmű Zrt.
“Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Interdum egestas tortor etiam molestie. Pharetra diam id volutpat sit nunc.”

Contact us

Are you interested? Or you just have a question? Contact us on one of the contact details below.

Email address
waterminilab@gmail.com
Address
H-1101 Budapest, Csilla utca 10/A.
Phone number
+36/30 680 6369
Message sent. Our college will contact you shortly.
There was some error sending the message. Please try again later.
WML logo